Η COFFEE REVOLUTION δέχεται και ενθαρρύνει την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων σε απάντηση των ανακοινώσεων για τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται σ’ αυτό το site.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, αποστέλλοντας το στην παρακάτω διεύθυνση ή fax.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για μια θέση εργασίας, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας, όπως περιγράφονται παραπάνω, ως ένδειξη γενικού ενδιαφέροντος για την απασχόλησή στην εταιρεία μας.

Επίσης η εταιρία μας όπως είναι γνωστό κινείτε στον χώρο της εστίασης του καφέ .Έτσι λοιπόν δύναται να εκπαιδεύσει και να προτείνει στους συνεργάτες της στην περιοχή που παρακολουθεί , κάποιον που ενδιαφέρεται και αποστέλλει βιογραφικό για να ζητήσει εργασία στα καφέ της περιοχής .

Ε-mail: info@coffeerevolution.gr

 

Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος.

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το coffeerevolution.gr για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος.

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων για το coffeerevolution.gr.

 

ΟΡΟΙ

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ’ ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Κάθε Υποψήφιος παρέχει, με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, την ρητή εξουσιοδότηση στην εταιρεία να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας υπ’ ευθύνη του Υποψηφίου.

Η εταιρεία που έλαβε το βιογραφικό σας σημείωμα δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η εταιρεία, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Η κάθε εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούνται την επεξεργασία για λογαριασμό της μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.

Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.